Գրանցման քայլեր

Քայլ 1

 Անհրաժեշտ է ներբեռնել և լրացնել գրանցման  ֆայլը։ Այնուհետև լրացված ֆայլն ուղարկել ստորև ներկայացված էլ․ հասցեներից որևէ մեկին։

info@e-mark.am
support@e-mark.am