Կաթնամթերք և կաթնային հիմքով արտադրատեսակներ

01 փետրվարի 2024

Փորձնական ծրագրի մեկնարկ (նախնական)

01 հուլիսի 2024

Պարտադիր դրոշմավորման մեկնարկ (նախնական)

{"ru":"Молочная продукция","hy":"Կաթնամթերք և կաթնային հիմքով արտադրատեսակներ"}

2024 թվականի փետրվարից Հայաստանի Հանրապետությունում մեկնարկում է ԱՏԳ ԱԱ  0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2105 00, 2202 99 910 0, 2202 99 950 0, 2202 99 990 0 ծածկագրերին դասվող կաթնամթերքի և կաթնային հիմքով արտադրատեսակների Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում նույնականացման միջոցներով դրոշմավորման փորձնական ծրագիրը: