01 փետրվարի 2024

Փորձնական ծրագրի մեկնարկ (նախնական)

01 մայիսի 2024

Պարտադիր դրոշմավորման մեկնարկ (նախնական)

{"ru":"Пиво","hy":"Գարեջուր"}

2024 թվականի փետրվար ամսին Հայաստանի Հանրապետությունում  մեկնարկում է ԱՏԳ ԱԱ 2203 00 010 0, 2203 00 090 0, 2203 00 100 0, 2202 91 000 0 ծածկագրին դասվող ապրանքների Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում նույնականացման միջոցներով դրոշմավորման փորձնական ծրագիրը։