Պարտադիր սկանավորում վաճառքի ժամանակ - «Առաջին» լրատվականի անդրադարձ

Սեպտեմբերի 3-ից Հայաստանի Հանրապետություն պարտադիր է դարձել դրոշմավորված ապրանքների սկանավորումը՝ վաճառք իրականացնելիս։