ՀԾ-Առևտուր: Դրոշմավորված ապրանքների մանրածախ վաճառք

Ուրախությամբ հայտնում ենք որ, մեր գործընկեր՝ Հայկական Ծրագրեր ընկերությունը իր կողմից ՀԾ-Առևտուր 7 համակարգի տարբերակ 7.3.7-ում ավելացրել է դրոշմավորված ապրանքների հաշվառման և շրջանառությունից ելքագման հնարավորությունը:

Ավելին իմանալու համար՝