Հետագծելիության համակարգի մեկնարկ ՀՀ-ում

Հայաստանում մեկնարկվում է ապրանքների դրոշմավորման և հետագծելիության նոր համակարգ

https://www.youtube.com/watch?v=ht013USEqos